Na zdjęciu powyżej – w jednym ze sklepów w sieci zoologicznych, które miałem okazję

współ-zakładać i współzarządzać

Po kilku latach współtworzenia tej sieci i po kolejnych,  współpracy przy różnorodnych projektach.

mogę powiedzieć, że dziś łatwiej zrozumieć mi ludzi ich osobowości, motywacje i sposoby

budowania zespołów.

Poniżej znajdziesz artykuły, video i podcasty w tych tematach:

Budowanie zespołu

Zarządzanie

Komunikacja

Typy osobowości

Sprzedaż