Pracownik –  temat rzeka. Jedni chcą zostać lepszym pracownikiem, inni szukają dobrego pracownika a jeszcze inni chcą ocenić/rozwijać pracowników.

W moich dzianiach kieruję się zasadą „właściwy człowiek na właściwym miejscu”, co oznacza że w każdej z powyższych sytuacji stosuję

metody i narzędzia które mają na celu zatrudnienie i rozwój osoby dla której dane czynności będą jak najbardziej naturalne i oczywiste.

Na tej stronie znajdziesz informację w każdej z tych dziedzin. Po lewej stronie znajdziesz kategorie:

Jak rekrutować pracownika

Jak oceniać pracownika

Jak zarządzać pracownikiem

Dodatkowo znajdziesz jeszcze elementy takie jak:

Jak skutecznie i kreatywnie szukać pracy

Jak zarobić swoje pierwsze pieniądze?